2013 WYBIJANIE ŻURU – realizacja

Film etnograficzny „Wybijanie żuru – zapis zwyczaju” powstał podczas realizacji projektu, którego celem było zbadanie i udokumentowanie zwyczaju wybijania żuru, obecnego na terenie gminy Kramsk w powiecie konińskim. W ramach zadania zrealizowane zostały badania etnograficzne, których głównym celem było pozyskanie i usystematyzowanie wiedzy na temat specyfiki zwyczaju. Najważniejsze działanie koncentrowało się na przygotowaniu spektaklu teatralnego, będącego rekonstrukcją dawnego wybijania żuru. Spektakl został sfilmowany
i jest udostępniany na płycie DVD, jako materiał upowszechniający tradycje regionu.

Scenariusz: Anna Ziemniczak, Andrzej Moś
Realizacja: Andrzej Moś, Zdzisław Siwik
Reżyseria spektaklu obrzędowego „Wybijanie żuru”: Anna Ziemniczak
Zdjęcia: Andrzej Moś
Montaż: Zdzisław Siwik
Muzyka: Krystian Weber
Dane techniczne: barwny, HD, 27’54”
Produkcja: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – 2013

Film opublikowano w wydawnictwie dvd „Wybijanie żuru – zapis zwyczaju” CKiS w Koninie, 2013